Disclaimer

Light Collecion staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 9103368

Door gebruik te maken met de website van Light Collection stemt u in met deze disclaimer.

Informatie op deze website

Light Collection besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Light Collection wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden van de via deze site weergegeven informatie. Light Collection behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen of waar nodig aan te passen.

Functioneren van deze website

Light Collection garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Light Collection is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door  het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Light Collection of door u aan Light Collection middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Light Collection aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarvan of waar naar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Light Collection behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Light Collection of  haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Light Collection

Virussen

Light Collection garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.